Chukyo

Call us today

+8152-701-5188

Feel free to
contact us!

tel+8152-701-5188

Staff introduction

Executive chairman

Executive chairman Hidetaka kato

Hidetaka kato

President & CEO

President & CEO Naoki Kato

Naoki Kato

Small and Medium Enterprise Management Consultant

Sales department

 • Akio Sakuta

 • Shinichi Hiraga

  Language:English

 • Kenji Asai

  Language:English

 • Hiroyuki Ichikawa

 • Yusuke Nakamura

 • chen

  Language:English, Chinease

 • Shinichi Matsuzaki

  Language:Russian, English

 • Sachiyo Nomura

Service department

 • Naoki Yamada

 • Kazuhiko Inazuru

 • Muneyasu Yoneda

 • Shinga Yamamoto

 • Takayuki Ito

 • Tomoaki Shinozawa

 • Kosaku Sonoda

 • Tsuyoshi Yamada

 • Mitsue Yamakawa

Administration

 • Otsuhiko Ito

 • Mizuho Fukushima

  Language:English

 1. Home
 2. >
 3. Staff introduction

Go to Pagetop