Chukyo

Staff introduction|Chukyo Juki Co.,ltd.

Call us today

+8152-701-5188

Feel free to
contact us!

tel+8152-701-5188

Staff introduction

Executive chairman

Hidetaka kato

President & CEO

Naoki Kato

Small and Medium Enterprise Management Consultant

Sales department

 • Akio Sakuta

 • Shinichi Hiraga

  Language:English

 • Hiroyuki Ichikawa

 • Yusuke Nakamura

 • Naozo Nagata

  Language:English

 • Sachiyo Nomura

 • Jiye Moon

  Language:English Korean

Service department

 • Naoki Yamada

 • Muneyasu Yoneda

 • Kazuhiko Inazuru

 • Kosaku Sonoda

 • Takayuki Ito

 • Tomoaki Shinozawa

 • Takashi Chikuma

 • Soma Ando

 • Tsuyoshi Yamada

Administration

 • Otsuhiko Ito

 • Naoko Matsumoto

  Language:English

 • Mitsue Yamakawa

 1. Home
 2. >
 3. Staff introduction

Go to Pagetop